\

Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng thực hành cho nhân viên luôn được Ban Giám đốc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

Ban lãnh đạo ATAX có nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn phối hợp với đội ngũ các Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên các trường đại học danh tiếng, các chuyên gia đầu ngành đã xây dựng các chương trình đào tạo, huấn luyện và tổ chức thành công nhiều khóa học theo yêu cầu của khách hàng đạt hiệu quả cao.

Các nội dung đào tạo:

  • Đào tạo chuyên đề: cập nhật các thay đổi về chế độ kế toán, về thuế, chuẩn mực kế toán, hợp nhất báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ …
  • Thực hành kế toán (từ cơ bản đến nâng cao).
  • Thực hành kiểm toán báo cáo tài chính.
  • Các chuyên đề theo yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Tin tức Tin tức