\

Xổ số kiếm tiền rút về momo | Nhận 150K miễn phí

AUDITING AND TAX CONSULTING COMPANY LIMITED

Quality makes a difference

0236. 3 639 639

Lot A92 30 Thang 4 Street, Danang City

Khi nào thì cần phải lập hoá đơn điều chỉnh? Cách viết hóa đơn...

Các trường hợp không cần phải lập hoá đơn điều chỉnh

Release date: Thứ tư, 08/01/2020

Điều chỉnh thuế GTGT

Cho phép lập chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế GTGT

Release date: Thứ tư, 08/01/2020

News News