\

Không chỉ là các báo cáo tài chính, sổ sách, chứng từ kế toán, dịch vụ kế toán của chúng tôi đem lại sự an tâm cho khách hàng bởi hệ thống kế toán chặt chẽ, đầy đủ và hiệu quả. Các thông tin kế toán quản trị được báo cáo kịp thời với độ tin cậy cao giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định kịp thời và chính xác.

Dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:

  • Tổ chức hệ thống kế toán.
  • Thực hiện công tác kế toán doanh nghiệp (từng phần hoặc trọn gói).
  • Tư vấn kế toán.
  • Dịch vụ kế toán trưởng

Tin tức Tin tức