\
Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ - Chính thức giảm 2% thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024

30/12/2023

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ - Chính thức giảm...

Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29 tháng 11...

1.085 Lượt xem
CHÍNH THỨC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

31/10/2022

CHÍNH THỨC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 91/2022/NĐ-CP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 91/2022/NĐ-CP ban hành ngày 30/10/2022 chính thức sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, trong đó có quy định về tạm nộp thuế TNDN....

1.168 Lượt xem
Tin tức Tin tức