\

Các chuyên viên cao cấp về thuế của chúng tôi am hiểu tường tận các quy định về thuế cùng với kinh nghiệm làm việc thực tế, sẵn sàng trợ giúp doanh nghiệp bỏ qua nỗi lo về thuế, tập trung phát triển kinh doanh. Vượt lên trên cả sự mong đợi của khách hàng, dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi giúp gia tăng lợi ích của chủ doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:

  • Hoạch định chiến lược thuế
  • Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh có hiệu quả do ảnh hưởng của thuế
  • Kê khai thuế: thuế nhà thầu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Quyết toán thuế các loại.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp khi có vướng mắc về thuế.
  • Hội thảo, đào tạo cập nhật các quy định mới về thuế.

Tin tức Tin tức